1. Úvod
 2. O nákupe
 3. Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov a zaobchádzanie s nimi
 1. Spoločnosť EPB s.r.o so sídlom Hviezdoslavova 42/1019 IČO 36574775, zapísaná na Okresnom súde v Košiciach, oddiel Sro, vložka 1442/V (ďalej len "predávajúci" alebo "správca) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:
   • meno a priezvisko, príp. prezývku v diskusných príspevkoch
   • e-mailovú adresu
   • telefónne číslo
   • fakturačnú adresu
   • dodaciu adresu
   • obsah diskusných príspevkov

2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 5 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu. Vyššie uvedené údaje môžeme spracovávať aj za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení, zaradenia do databázy pre zasielanie tlačených obchodných oznámení a katalógov ponúk, marketingového spracovania vašich nákupných preferencií a personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní.

 1. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 3. Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou EPB s.r.o teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
  1. Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR;
  2. Poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR;
  3. Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

7. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@epb.sk. 

8. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

9. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.epb.sk, používa za účelom riadneho fungovania tejto webovej lokality a poskytnutia vám čo najlepších služieb na tejto webovej stránke súbory cookies (viac informácií)

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
- Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

10. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

   • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
   • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
   • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
   • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
   • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
   • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
   • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
   • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
   • podať sťažnosť Správcovi alebo na Úrade pre ochranu osobných údajov.


Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely vytvorenia a spracovania objednávky

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely komunikácie s návštevníkom e-shopu. 

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely vytvorenia a správy diskusných príspevkov. 

Ďakujeme za navštívenie našich webových stránok. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Kontakt

EPB s.r.o
Hviezdoslavova  42/1019
053 61 Spišské Vlachy
tel./WhatsApp: +421 903 646 120
info@epb.sk

Ing. Bilek Peter
konateľ spoločnosti

Dodávatelia

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk